Karin Ekstrand

Legitimerad psykolog  med fördjupad kompetens inom KBT, affektfokuserad psykodynamisk terapi och ISTDP. Karin har erfarenhet av  första linjens psykiatri med fokus på stress, ångest, depression, kriser och sömnproblem. Hon arbetar både individuellt och i grupp och har ett pågående projekt med coachning av chefer och personal i IT-branschen.

Utöver sitt kliniska arbete har hon varit sakkunnig i arbetet med vårdprocesser vid smärtproblematik i primärvården för Stockholms läns landsting. Hon har även engagerat sig i utvecklingen av Socialstyrelsens riktlinjer vid vård av depression och ångest inom primärvården.

Karin har tidigare arbetat inom slutenpsykiatrin och Jourhavande kompis. Hennes examensuppsats blev publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Experimental Psychopathology (ISSN 2043-8087).