Stress

Stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag. Detta är kostsamt för både arbetsgivaren, individen och samhället. Psykologi Stockholm arbetar med förebyggande insatser på arbetsplatser och kan även erbjuda stöd i mer belastande arbetsperioder. Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte där vi skräddarsyr insatser för just er organisation.


Coachning

Coachning av chefer eller personal kan vara ett effektivt sätt att förebygga stress och missnöje på arbetsplatsen samt öka produktiviteten. Många arbetsplatser erbjuder idag friskvård som en förmån och vissa väljer att utöka detta med coachning. Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte


Föreläsningsserie

Psykologi Stockholm erbjuder föreläsningsserier för att främja välmående och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser. För vissa handlar det om att få verktyg att hantera arbetsrelaterad stress, förbättra samarbete och kommunikation på arbetsplatsen eller handskas med organisationsförändringar. Vi använder oss vetenskapliga metoder för att utvärdera resultaten. Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte