Alice Dahlberg

Legitimerad psykolog med fördjupad kompetens inom psykodynamisk terapi, primärt affektfokuserad och mentaliseringsbaserad terapi. Alice har arbetat inom barnpsykiatrin och första linjens psykiatri. Hon arbetar med psykoedukation, behandling och neuropsykiatriska utredningar.

Alice har vidareutbildning från bland annat Anna Freud Center i London och Nationella självskadeprojektet.

Alice har utbildning i neuropsykiatriska tester för begåvning, ADHD och autismspektrumtillstånd samt är certifierad gruppledare i föräldrastrategiprogrammet KOMET.

Alice har erfarenhet att arbeta med såväl barn, ungdomar och vuxna. Kontakta henne på alice@psykologisthlm.se för att boka en tid.