Psykologi Stockholm

 

Hos Psykologi Stockholm möter ni legitimerade och erfarna psykologer. Vi arbetar med individuella samtalskontakter, parterapi och grupper.

Vi är vana att möta personer som befinner sig i en situation i livet där de behöver stöd att komma vidare. Det kan handla om en krisreaktion, ångest, nedstämdhet, sömnproblem, stress eller relationsproblem. Vissa söker sig till oss med en önskan att prata med en utomstående för att sortera tankar och känslor.

Vi baserar vårt arbete på vetenskapliga metoder och erfarenhet och har grund i både KBT och psykodynamisk terapi.  Vid första besöken kommer du tillsammans med din psykolog överens om mål och ramar för terapin. Vissa kontakter sträcker sig över lång tid, andra kan vara kortare, cirka 3-5 samtal.

Alice Dahlberg
Leg. psykolog

Karin Ekstrand
Leg. psykolog